เกี่ยวกับเรา

รู้จักไอเรียนอะคาเดมี

มากกกว่า 100 ปี ที่ DHAS Group ผู้นำอุตสาหกรรมเครื่องเขียน ภายใต้แบรนด์สินค้า Elephant, Quantum, Master Art, Renaissance, Artifact และผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆ มากมาย ได้ทำงานเกี่ยวกับการศึกษา คลุกคลีกับครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหารการศึกษา ตลอดจนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทำให้เราได้เล็งเห็นว่า “ครู” คือ “คนสำคัญ” และเป็นจุดเริ่มต้น ในการสร้างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย โดยเริ่มต้นที่การศึกษา

iREARN Academy โดย บริษัท ดี เอช เอ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด สถาบันที่มุ่งเน้นในการพัฒนาและดึงศักยภาพของครู ด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยความเชื่อที่ว่า ประสบการณ์ในการทำงานของวันนี้ อาจใช้ไม่ได้วันวันพรุ่งนี้ เราจึงขอเป็นส่วนหนึ่ง อยู่เคียงข้างครู เป็นเพื่อนคู่คิด เป็นที่ปรึกษา เป็นพี่น้อง เป็นครอบครัว เพื่อยกระดับการศึกษาไทย สู่วันใหม่ที่ดีกว่า Building Tomorrow Education

การรวมตัวผู้บริหาร ที่ปรึกษา ที่มากด้วยประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ ความสามารถ วิสัยทัศน์ ในธุรกิจการศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ จากสถาบันการศึกษาชั้นนำได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งมีแนวคิดที่จะสร้างสรรค์คุณค่าทางวิชาการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาไทย ภายใต้กรอบแนวคิดใหม่ โดยเฉพาะในโลกที่การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ iREARN Academy พร้อมทำหน้าที่ขับเคลื่อนการพัฒนาตนเองของครูทุกคนให้ได้รับการกระตุ้นให้คิด และปรับมุมคิด เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การเรียนรู้ของนักเรียน และเพื่อสร้างวัฒนธรรม “เรียนรู้ไว ผ่านความล้มเหลวอย่างรวดเร็ว แล้วก้าวต่อไปทันที”

“เรา เชื่อมั่นอย่างที่สุดว่าครูเป็นแม่พิมพ์ เป็นต้นแบบของการศึกษา พร้อมที่จะรังสรรค์การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในตัวเอง ลูกศิษย์ และสังคม นั่นหมายถึงครูต้องไม่หยุดที่จะเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของตัวเอง

Academy of Tomorrow

“One Step Ahaed” เป็นสิ่งที่สะท้อนปรัชญาในการดำเนินงานของ บริษัท ดี เอช เอ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เราจะต้องพยายามดีกว่าหนึ่งขั้น เพื่อก้าวนำไปข้างหน้าหนึ่งก้าวเสมอ และยังเป็นหลักการดำเนินงานที่เป็นฟันเฟืองสำคัญผลักดันให้ทุกหลักสูตร ที่บริหารและจัดการเรียนการสอน “ไม่ใช่เพียงแค่ก้าวล่ำหน้ากว่าคนอื่น แต่ยังคงคุณค่า และนำมาซึ่งประโยชน์ต่อการศึกษาไทย”

iREARN Academy เพราพร้อมเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการศึกษาในประเทศไทย มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำการศึกษาไทย เพราะเราเชื่อว่า ครูคือหัวใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษา เราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบห้องเรียนในมิติใหม่ ด้วยหลักสูตรคูปองครูคุณภาพ กับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาชั้นนำ มาร่วมสร้างการศึกษาของวันพรุ่งนี้ สู่อนาคตใหม่ที่ดีกว่า