16 นวัตกรรมและแนวคิดที่ช่วยให้วิธีการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

            ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับครูผู้สอนอย่างหนึ่ง คือ การที่ทำให้การสอนสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนแต่ละคนได้ และตัวของครูผู้สอนพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจที่ยั่งยืน เพื่อที่จะให้ครูผู้สอนสามารถจัดการกับความท้าทายนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราจึงควรนำนวัตกรรมที่น่าสนใจต่าง ๆ มาพัฒนาเข้ากับห้องเรียนให้น่าสนใจและสร้างสรรค์ประสบการณ์แปลกใหม่กับนักเรียน และนี่คือ 16 นวัตกรรม แนวคิดที่จะช่วยให้คุณครูคิดค้นวิธีการสอน ทำให้ห้องเรียนที่แสนธรรมดา กลายเป็นห้องเรียนที่น่าสนใจในสายตานักเรียนมากยิ่งขึ้น

1. การสอนเชิงสร้างสรรค์

ใช้เครื่องมือ เกมหรือรูปแบบการฝึกความคิดสร้างสรรค์ เพื่อมากระตุ้นความคิดของนักเรียน และสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้ วิธีนี้เป็นการทดสอบที่ต้องใช้เวลาในการระบุความสามารถในการสร้างสรรค์ของนักเรียนและเป็นการสนับสนุนให้พวกเขามีส่วนร่วมในความคิดสร้างสรรค์ พยายามนำแง่มุมของความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในทุกวิชาไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และประวัติศาสตร์ โดยคิดหาวิธีพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน รวมถึงส่งเสริมแนวคิดที่แตกต่างของนักเรียนอีกด้วย

2. เครื่องมือเสียงและวิดีโอ

ใช้สื่อโสตทัศนศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาพสไลด์ ภาพยนตร์ แถบภาพยนตร์ ภาพอินโฟกราฟิกหรือ Mind Mapping เครื่องมือดังกล่าวนี้จะช่วยกระตุ้นให้จินตนาการของนักเรียนเติบโตยิ่งขึ้น ยังช่วยพัฒนาความสามารถทางด้านการฟัง และช่วยให้พวกเขาเข้าใจแนวคิดต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น

3. การเรียนรู้ “โลกแห่งความจริง”

การผสมผสานประสบการณ์จริงเข้ากับคำแนะนำของครูจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนรู้ได้ง่าย การเชื่อมโยงและสาธิตผ่านสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน จะช่วยจุดประกายความสนใจของพวกเขาและทำให้เด็ก ๆ ตื่นเต้นและอยากมีส่วนร่วม

4. ระดมสมอง

             การระดมสมอง คือ การรวบรวมความคิดจากหลาย ๆ คนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการแสดงความคิดเห็นของนักเรียน หาเวลาสำหรับการระดมสมองในห้องเรียนของคุณบ้าง การระดมสมองนี้เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรังสรรค์ความคิดให้หลากหลายจากนัหเรียนทุกคนในห้อง  เมื่อนักเรียนทุกคนจดจ่ออยู่กับหัวข้อเดียวคุณมั่นจำด้เลยว่าจะได้รับความคิดมากมายจากการแสดงความคิดเห็นของทุกคนในชั้นเรียน

5. ชั้นเรียนนอกห้องเรียน

             บทเรียนบางเรื่อง เราสามารถเรียนรู้ได้ดีที่สุด เมื่อได้ออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียน การจัดทัศนศึกษาที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนหรือเพียงแค่พานักเรียนออกไปเดินเล่นนอกห้องเรียน นักเรียนก็จะได้พบกับประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น พวกเขาจะเรียนรู้และจดจำสิ่งที่คุณสอนโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากเลย

6. การสวมบทบาท

           การสวมบทบาทเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการส่งเสริมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบุคคล วิธีนี้มีประโยชน์โดยเฉพาะเมื่อคุณสอนวรรณคดีประวัติศาสตร์หรือเหตุการณ์ปัจจุบัน วิธีการแสดงบทบาทสมมุติจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจว่าเนื้อหาทางวิชาการจะเกี่ยวข้องกับงานประจำวันของเขาอย่างไร การสวมบทบาทนี้ มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับนักเรียนทุกกลุ่มอายุ คุณเพียงแค่ต้องปรับให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละวัยเท่านั้น

7. การสอนสตอรี่บอร์ด

            สตอรี่บอร์ด เป็นวิธีการสอนที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการสอนวิชาที่มีการท่องจำทีละขั้นตอน และการสอนโดยการสร้างผังมโนภาพทางความคิด โดยในวิชาประวัติศาสตร์สามารถใช้วิธีนี้เพื่อเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ว่านักเรียนจะเข้าใจความคิดที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้สตอรี่บอร์ดเพื่อให้นักเรียนเล่าเรื่องจากภาพโดยใช้จินตนาการได้อีกด้วย

8. กระตุ้นสภาพแวดล้อมของห้องเรียน

             สภาพแวดล้อมรอบตัวนักเรียนมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการเรียนรู้และการพัฒนานักเรียน สภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่ตกแต่งอย่างน่าสนใจและมีส่วนร่วมกันของนักเรึยนจะช่วยกระตุ้นความคิดของนักเรียนและจะช่วยให้เรียนรู้ได้ดีขึ้น

9. เปิดรับแนวคิดใหม่ ๆ

           ทัศนคติที่เปิดกว้างสามารถช่วยครูสร้างสรรค์วิธีการสอนใหม่ ๆ ได้  ดังนั้นควรเปิดใจ ประเมินตนเองและให้แน่ใจว่าได้ลองแนวคิดใหม่ ๆ ในห้องเรียนของคุณครูอยู่เสมอ

10. คิดเกี่ยวกับงานอดิเรก

             บางครั้งภาระงานที่วุ่นวายอาจส่งผลต่อการสอนของครู การหยุดพักสักสองสามชั่วโมงและมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่น ๆ ที่คุณสนใจ จะทำให้คุณกระปรี้กระเปร่าและสามารถกลับไปทำงานด้วยความหลงใหลและมีความสนใจมากขึ้น

11. ทำงานร่วมกันเป็นทีม

             การทำงานร่วมกันเป็นทีมจะช่วยทำให้งานที่ออกมามีประสิทธิภาพ และยังใช้เวลาอย่างคุ้มค่า และยังเป็นการแบ่งปันแนวคิดในกลุ่มครูด้วยกันเพื่อจะได้มองเห็นมุมมองของคุณครูภายในโรงเรียนและยังสามารถนำมาปรับปรุงให้เข้ากับการสอนของตนเอง             

12. ปริศนาและเกม

             การนำปริศนาและเกม เข้ามามีส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน จะให้ช่วยให้นักเรียนสนุกกับการเรียนยิ่งขึ้น และยังช่วยจดจำเนื้อหาได้ดี ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาคิดอย่างสร้างสรรค์และเผชิญกับความท้าทาย

13. จัดตั้งสโมสรหรือกลุ่มโรงเรียน

             การเป็นครูบางทีคุณอาจไม่มีเวลามากพอที่จะทำงานในหัวข้อที่น่าสนใจการแบ่งปันมุมมองของคุณและเรียนรู้เพิ่มเติมจากสโมสรเพื่อนครูหรือกลุ่มโรงเรียนก็นับว่าเป็นแนวทางที่น่าสนใจไม่น้อย

14. อ้างอิงหนังสือเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์

             ในการจะเป็นครูที่มีความคิดสร้างสรรค์ คุณต้องศึกษาเกี่ยวกับเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์และเทคนิคต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่จำนวนมาก การเลือกผลงานที่ดีที่สุดและเริ่มเรียนรู้มัน จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการพัฒนาอาชีพของคุณ

15. รักในสิ่งที่คุณทำ

     คุณสามารถทำให้ดีที่สุดได้ก็ต่อเมื่อคุณรักในสิ่งที่คุณทำอย่างแท้จริง เมื่อคุณไม่เครียดคุณจะมีความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจมากขึ้น การรักงานของคุณช่วยให้คุณผ่อนคลายและให้คุณมีเวลาทดลองกับแนวคิดใหม่ ๆ

16. แนะนำบทเรียนเช่นเดียวกับเรื่องราว

     การเรียนรู้มีความน่าสนใจมากขึ้นเมื่อคุณนำเสนอสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องราว หากคุณมีความคิดสร้างสรรค์แม้แต่บทเรียนคณิตศาสตร์ก็สามารถเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่น่าสนใจได้

และนี่คือ 16 แนวคิดและนวัตกรรมที่ช่วยให้ครูสอนในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับครูผู้สอนที่รักในการพัฒนาทุกท่านในการพัฒนาการสอนที่สร้างสรรค์และน่าสนใจต่อไปในอนาคต

เอกสารอ้างอิง